Om utbygginga

 

Her kjem det meir om utbygginga

Dale Kraft AS
Adr.: Kristoffer Dale
         Dale 6, 6899 BALESTRAND

Tlf.: 57 69 24 94
Vakt: 414 96 733

E-post: post@dalekraft.no